produkty reseni podpora firma hledej homepage
NetDecoder
 
Přehled
Novinky R3.30 / R3.10
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » ComVerter
 » Sériové adaptéry

 Blízké produkty
 » Přehled Frontline
 » Serialtest Async
 » Ethertest
NetDecoder od Frontline Test Equipment, Inc.

Nové přídavky v NetDecoder Release 3.30 (11/2004)

Informace pro upgrade na Release 3.30

Licence upgradů a informace pro download

Verze 3.30 je volný upgrade pro každého, kdo aktuálně vlastní NetDecoder verze 2.57, 2.58 nebo 3.10. Vaše existující sériové číslo/klíč a aktivační kódy pro protokolové dekodéry budou s R3.30 pracovat.

Upgrade NetDecoder v3.30 je stáhnutelný zde (cca 30MByte).

Nejnovější ovladače pro NetDecoder na sériových linkách jsou zde.

Pokud jste zakoupili službu prémiové údržby software PM (Premium Software Maintenance), budete záhy kontaktování pro poskytnutí nového sériového čísla/klíče a aktivačních kódů pro váš NetDecoder. Zatím můžete i s Release 3.30 používat vaše současné sériové číslo/klíč a aktivační kódy pro váš NetDecoder.

Všechny budoucí verze budou placené, tj. pokud nemáte PM, bude třeba upgrade zakoupit. Pro zakoupení PM kontaktujte AxonNet.

Nové funkce v NetDecoder Release 3.30

Nový tabulkové filtry přidané do okna Frame Display

Nové tabulkové filtry umožňují vyfiltrovat pryč všechny zpráv, které neobsahují specifikovaný protokol.

Rozšíření rychlých filtrů (Quick Filters)

Rozšíření o schopnost filtrovat pojmenované filtry (Named Filters) tak, že můžete zahrnout pouze zprávy, které obsahují typ zprávy nebo paketu, který si přejete zahrnout do své analýzy.

Novinky NetDecoder Release 3.10 (12/2003)

Nové vlastnosti NetDecoder Release 3.10

Nová základní jednotka "NetDecoder - Ethernet/Fieldbus"

Tato nová základní jednotka je dobrou alternativou pro zákazníky, kteří potřebují analyzovat pouze ethernet a/nebo fieldbus, přičemž má nižší cenu než základní jednotka Ethernet/Fieldbus/Serial (EFS). Název nového modelu je NetDecoder-ef (objednací kód ICA-ALYZR-EF).

Rozšíření základní jednotky "NetDecoder - Serial" o podporu Fieldbus

Do základní jednotky sériových linek byla přidána podpora Fieldbus. Výsledkem je zvýšená flexibilita pro analýzu sériových linek a/nebo sítí fieldbus při nižší ceně, než má jednotka NetDecoder-efs. Tento produkt nahrazuje základní jednotku NetDecoder-s a nový modelový název je NetDecoder-sf (objednací kód produktu je ICA-ALYZR-SF).

Nyní jsou tedy nabízeny tyto základní jednotky:

ICA-ALYZR-SF NetDecoder for Serial & FieldBus
ICA-ALYZR-EF NetDecoder for Ethernet & FieldBus
ICA-ALYZR-EFS NetDecoder for Ethernet & FieldBus & Serial

Vysokorychlostní volba pro jednotky NetDecoder se sériovými linkami

Je přidána vysokorychlostní volba základní jednotky se sériovými linkami pro analýzu dat až do rychlostí 921.6 Kbps. Volba je použitelná pro jednotky ICA-ALYZR-SF a ICA-ALYZR-EFS a je podporována na Windows 2000 i Windows XP. Volba vyžaduje kartu PCMCIA pro notebooky (DSP-100 pro RS-232, nebo DSP-200/300 pro RS-422/485) nebo kartu PCI (DSC-100 pro RS-232, DSC-200/300 pro RS-422/485).

Volba Spy pro balíky NetDecoder se sériovými linkami

Volba Spy umožňuje sledování asynchronního (async) sériového datového komunikačního provozu z/do interních sériových portů PC (např. pro interní modem). Volba poskytuje řešení pro testování a ladění jak software komunikační aplikace, tak i interních sériových komunikačních součástí uvnitř hostitelského PC. Je dostupná pro ICA-ALYZR-SF and ICA-ALYZR-EFS.

Dekódy pro IEC 870-5-101 a IEC 870-5-103

K dispozici jsou tyto dva nové dekódy pro sériové linky. V blízké budoucnosti je plánováno vydání dekódu i pro IEC 870-5-104 (dekód pro ethernet). Dekódy pro 101 a 103 jsou prodávány ve společné kombinaci.

Dekód pro Bristol Babcock BSAP

Vznikla sériová verze tohoto dekódu a plánuje se brzké vydání verze i pro ethernet.

Nové balíky dekódů

Byly přidány 4 nové balíky dekódů, které jsou optimálně zacíleny na průmyslové potřeby. Tyto balíky sdružují protokoly ze souvisejících průmyslových prostředí a umožňují cenově výhodné a snadné objednání.

Nové balíky jsou:

1) Electric Industry Package

Zahrnuje: DNP3 serial + Ethernet, IEC870-5-101 + 103, Modbus RTU + ASCII + TCP, BSAP a COMLI.

2) DNP3 Package

Zahrnuje: DNP3 serial + Ethernet.

3) Oil & Gas Industry Package

Zahrnuje: Modbus RTU + ASCII + TCP, DF1/PCCC, BSAP a COMLI.

4) Factory Automation Package

Zahrnuje: EtherNet/IP, CSP/PCCC, Modbus/TCP + Modbus RTU + Modbus ASCII, DH+, DH-485, DF1/PCCC, DeviceNet, a CAN 2.0A.

Další balíky jsou:

5) Modbus Package

Vznikl změnou dřívějšího názvu Groupe Schneider Package, stále zahrnuje: Modbus RTU, Modbus ASCII a Modbus/TCP.

6) Rockwell Automation (Allen Bradley) Package

Zůstává v nabídce a zahrnuje: DF1, PCCC, DH-485, DH+, DeviceNet, CAN2.0A, CSP, a EtherNet/IP.

7) Industrial Ethernet Package

Zůstává v nabídce a zahrnuje: ModBus TCP, EtherNet/IP, DNP3 over Ethernet a CSP.

Dekód Modbus nyní podporuje datový formát Floating Point a další formáty

Do současné verze dekódy Modbus pouze podporovaly dekódování 16-bitových dat typu integer. Nyní je přidána podpora pro 32-bitové integer, IEEE 32 bit Floating Point, 32 bit Reverse Floating Point, 64 bit Floating Point, Hex a ASCII. Pokud není podporován dílčí formát, může být nyní snadno přidán.

Snímací filtry pro dekodéry DeviceNet a CAN2.0A

Byly přidány nové snímací filtry do dekódů pro DeviceNet a CAN 2.0A. Nyní lze omezit množství snímaných dat pro hledání potíží sítí a zařízení.

Nové okno Protocol Navigator

Toto nové okno zobrazuje více dekódovaných paketů/zpráv v jediném mocném a přitom snadno použitelném dekódovacím náhledu. Umožňuje analyzovat více protokolových úrovní uvnitř více datových paketů při použití rychlých a výkonných filtrovacích schopností. Okno Protocol Navigator se tak použije pro rychlé nalezení protokolových problémů a pak se lze do dat podrobněji zavrtat s pomocí oken Frame Display nebo Event Display, jež jsou s oknem Protocol Navigator synchronizovány, pro identifikaci bitových, bytových nebo časovacích obtíží.

Záložky (Bookmarks)

Umožňují označit rámce nebo události v nasnímaném souboru, které vás zajímají. Můžete snadno přecházet mezi záložkami a přidávat poznámky ke každé ohledně významnosti záložky.

Poznámky ve snímacích souborech (Capture File Notes)

Do souboru nasnímaných dat můžete přidávat poznámky a komentáře, které jsou uloženy společně se souborem. Poznámky např. mohou obsahovat informace o nastavení použitém pro snímání dat, popis problémů viděných v datech. Kombinace záložek a poznámek může být použita pro přidání komentářů ve scénářích sdílení souborů jako jsou výměny záznamů při řešení potíží nebo při školeních apod.

Rozšíření okna Frame Display o rychlé filtry (Quick Filters)

Rychlé filtry zjednodušují postup aplikace protokolových filtrů v oknu Frame Display pro zavrtání se k nalezení problému.

Snímání do posloupnosti souborů

S novou volbou File Series lze vytvořit sérii snímacích souborů. Tato vlastnost umožňuje snímat data do více souborů za sebou. Umožňuje určit časový interval pokrytí nebo maximální velikost pro každý soubor. Funkce je vhodná pro celodenní sledování sítě nebo řešení nepravidelných potíží (které se vždy přihází o půlnoci), odpadá nutnost prosévání jednoho obrovského snímacího souboru. Volba se nastavuje v oknu System Options.

Export do souboru formátu CSV

Obsah Summary Pane z okna Frame Display může být exportován do souboru typu CSV, který lze načíst běžnými tabulkovými procesory (spreadsheety) aj. programy. Umožňuje provádět nad daty další statistickou analýzu a výkazy síťového a protokolového provozu.

Automatické nastavení protokolového stacku pro volbu SyncProbe (ComProbe)

NetDecoder byl rozšířen tak, že když nyní používáte pro snímání dat ComProbe na sériové lince, nemusíte již ručně nastavovat protokolový stack. Požádejte o aktivační kódy této volby.

Rozšíření FrameDecoder o možnost parametrů dekódu

Nová vlastnost parametrů dekódu umožňuje autorům uživatelsky definovaných dekódů předávat takovým dekódům informace, které by jinak nemohly použít. Protokol např. může povolovat jeden z několika rozdílných oddělovačů polí mezi poli proměnné délky. S pomocí parametrů dekódu uživatel může dekódu zadat, který oddělovač se v jeho partikulárním příkladě má použít.

Nový instalátor

Instalace NetDecoder nyní může být provedena jediným snadným krokem. Při instalaci software je uživatel požádán o zadání jeho sériového čísla/klíče a pro zadání aktivačních kódů pořízených dekodérů. Potřeba instalovat každý další protokolový dekodér samostatně nyní odpadá.

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.