produkty reseni podpora firma hledej homepage
Ethertest
 
Přehled
Specifikace Ethertest
Specifikace Ethernet ComProbe

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Ethertest

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » Analyzátory Frontline
 » Serialtest
 » NetDecoder
Ethertest od Frontline Test Equipment, Inc.

Specifikace Ethertest

Vlastnosti a funkce

Pohled Dashboard /Dashboard View/

Nový pohled Dashboard View poskytuje formou přehledného informačního okna vstupní místo, které umožňuje dynamicky a živě sledovat vývoj stavu na Vaší ethernetové komunikační síti.

Vidíte přehled nejvíce komunikujících uzlů, protokolové statistiky a síťové vytížení (network utilization) včetně síťových alarmů pro ty sekce sítě, které monitorujete.

Ethertest je pasivní monitor a nepřispívá k zátěži Vaší sítě.

V pohledu jsou zobrazeny:

 • vytížení sítě (network utilization), s barevnými výstrahami (alerts) v pozadí,
 • histogram vytížení sítě za posledních 10 minut a za 1 hodinu,
 • grafické specifické aktivity, které mohou být navázány na podrobnosti dekódů rámců,
 • měřidlo sítě pro chybné rámce, s barevnými výstrahami (alerts) v pozadí,
 • měřidlo nejvíce komunikujícího uzlu, s barevnými výstrahami (alerts) v pozadí,
 • adresy IP/MAC deseti nejvíce komunikujících uzlů,
 • histogram aktivity deseti nejvíce komunikujících uzlů za posledních 10 minut,
 • síťové alarmy pro neautorizované adresy IP,
 • síťové alarmy pro uživatelsky definované protokolové úrovně poplachů,
 • volba emailových notifikací alarmů,
 • volby zobrazení pro sítě 10Mb, 100Mb nebo 1Gb.
Pohled Network View /Network View/

V okně Network View se graficky zobrazuje mapa monitorovaných uzlů sítě, včetně údajů o charakteristikách každého uzlu:

 • IP adresa a MAC adresa.
 • Pojmenovaná MAC adresa.
 • Název uzlu z DNS.
 • Název z NetBIOS.
 • Uživatelem definované přívětivé jméno.
 • Počet odeslaných a přijatých rámců.
 • Počet odeslaných a přijatých bytů.
 • Počet Nodes In a Nodes Out.
 • Vytížení.
 • Informace o hromadném vysílání (Broadcasts).
Prohlížení protokolů a dat /Frame Display/

Umožňuje analyzovat data na různých úrovních granularity od úrovně zastřešujících rámců ethernetu, přes vnořené rámce a dekódované parametry jejich hlaviček, až po jednotlivé byty a bity přenášených dat.

 

Okno sestává z až čtyř druhů panelů:

 • souhrn (Summary Pane) vpravo nahoře,
 • dekódy protokolů (Decode Pane) vlevo,
 • datové panely vpravo dole: Binary Pane (binární), Radix Pane (hexa, oktet, desítkově) a Character Pane (znakové: ASCII, 7-bit ASCII, EBCDIC, Baudot),
 • události (Event Pane) pro další informace ze snímání dat - zcela dole - obvykle je vypnutý.

Zobrazení panelů lze na sobě nezávisle zapínat/vypínat a velikost panelů (včetně velikosti celého okna) je možné vzájemně elasticky upravovat tak, aby co nejlépe sloužily aktuálním potřebám uživatele.

Uživatelem provedené zvýraznění části dat je v panelech vzájemně synchronizováno.

Panel - souhrn (Summary Pane)

V souhrnném panelu se zobrazuje každý rámec právě na jeden řádek. Jsou obsaženy hlavní dekódované pole hlaviček rámce podle zvolené úrovně protokolů.

Výběr řádky (rámce) uživatelem v souhrnném panelu způsobí podrobné zobrazení v dekódovacím (Decode Pane) a datových panelech.

Rámce obsahující chyby jsou zobrazeny v červené barvě.

Informace ze Summary Pane mohou být exportovány do formátu CSV a z něj importovány do tabulkového procesoru nebo jiného programu pro provádění sofistikovaných statistických nebo jiných analýz protokolů.

Panel - dekódy (Decode Pane)

V dekódovém panelu (Decode Pane) jsou zobrazena hlavičková pole ze záhlaví rámce, úroveň po úrovni ve stromové struktuře, pro každý v datech zjištěný a dekódovaný protokol. Každý protokol a hodnoty jeho parametrů v hlavičkových polích jsou zobrazeny srozumitelným a úsporným popisem.

Do nižších úrovní protokolů se zde lze "zavrtat" rozkliknutím uzlů ve stromu dekódů a provádět hledání příčin problémů (troubleshooting).

Filtry záložkou (Tab Filters)

Na horní straně Summary Pane se formou záložek automaticky zobrazí všechny dílčí protokoly, zjištěné v nasnímaných datech. Umožňují nejpohotovější možnost zobrazovací filtrace rámců a následné zavrtání se ke zdroji potíží.

Kliknutím na některou záložku se okamžitě vyfiltrují pouze ty rámce, které odpovídající protokol obsahují.

Rychlé filtry (Quick Filtering/Hiding Protocols)

Okno Quick Filtering+Hiding Protocols (Rychlé filtry) je vyvolatelné z okna Frame Display a poskytuje další výkonnou a přitom snadnou možnost zahrnout/vyloučit/skrýt rámce (zprávy) které obsahují určitý protokol.

Je rovněž možné použít vlastní Named Filters (Pojmenované filtry).

Filtry zobrazení (Display filters)

Poskytuje pokročilého tvůrce složitých filtračních podmínek. Vytvořené filtry neovlivňují obsah nasnímaných dat, ale způsobují pouze výběr rámců pro zobrazení..

Najdi (Find)

Je okno pro rychlý přechod mezi rámci. Umožňuje prohledat rámce na výskyt určitých řetězců a vzorků, hledat chybové rámce aj. zvláštní události v nasnímaných datech.

Noticky (Bookmarks)

Ke každému paketu je možné si přidat velmi stručnou noticku (poznámku). Zobrazují se v souhrnném panelu, umožňují rychlou navigaci a přechody mezi rámci. Ukládají se s nasnímanými daty i pro pozdější využití.

Poznámky (Notes)

K celému souboru dat lze připojit i souhrnné společné poznámky. Ukládají se s nasnímanými daty i pro pozdější využití.

Statistika - okno (Statistics)
 • Současné, průměrné a špičkové vytížení (utilization).
 • Současný, průměrný a špičkový počet rámců/sekundu.
 • Současný, průměrný a špičkový počet bytů/sekundu.
 • Počet rámců, bytů, rámců multicast, rámců broadcast.
 • Rozložení velikosti rámců a průměrná velikost rámců.
 • Celkový počet rámců s chybami, rámce s chybou zarovnání, s chybou CRC (ne všechny síťové adaptéry poskytují informaci CRC).
Události - okno (Event Display)

Okno sloužít k poskytnutí informací i o dalších zjištěných událostech, než jsou zachycená data.

Kromě proudu dat obsahuje i informace o začátcích a koncích rámců, informace analyzátoru (např. pauzy snímání). Zachycené chybové stavy jsou např. poškozené rámce, přetečení bufferu, ztracené rámce.

Okno je též důležité při zobrazování dat událostí nasnímaných sériovými analyzátory, které se v čistém záznamu dat nasnímaných přímo z ethernetu nevyskytují, např. řízení toku, změny signálů, informace z režimu SPY apod.

Další specifikace
Záznam dat
 • Záznam do RAM nebo přímo na disk.
 • Velikost záznamového bufferu omezena pouze dostupnou pamětí nebo místem na disku.
Vyhledávání (viz též výše odstavec o okně Frame Display)
 • Znaková úroveň: časové značky, řídící signály, chyby a vzorky (vzorky mohou obsahovat žolíky na úrovni bitů, nibble nebo bytu)
 • Úroveň rámců: dekódy rámců mohou být prohledávány na dekódované texty, s/bez žolíků.
Snímací a zobrazovací filtry (viz též výše odstavec o okně Frame Display)
 • Uzel a dvojice uzlů s použitím adresy MAC nebo IP.
 • Protokol.
 • Datový vzorek.
 • Pokročilý režim pro složitější filtry.
 • Pro zobrazovací filtry i "zavrtávání se" - zjemňování nových filtrů při zachování předchozích pohledů.
Časové značky
 • Podmikrosekundové rozlišení pro každý rámec.
Kompatibilní formáty souborů (možný import do Ethertest)
 • Sniffer Type 1 (.enc).
 • Snoop nebo Sun Snoop (.cap).
 • Shomiti Surveyor (.cap).
 • CATC Merlin (.csv - určitý formát).
 • CATC Chief (.txt).
 • Soubory z historických produktů Frontline pro operační systém DOS /Serialtest Async for DOS, Serialtest ComProbe for DOS, Ethertest for DOS./, (.byt pro data a .tim pro časové značky).
 • Greenleaf ViewComm* 3.0 for DOS.
DecoderScript
 • Rychlé vytvoření dekódů pro uživatelsky definované protokoly a rozšíření existujících protokolových dekódů.

Systémové požadavky

 • Windows XP (32-bit), Windows 7 (32-bit nebo 64-bit).
 • Pentium 1GHz nebo vyšší
 • RAM: 1GB nebo více .
 • Diskový prostor: 50 MB (velikost souboru snímaných dat omezená zbývajícím volným prostorem na disku).
 • Standardní síťový adaptér ethernetu (NIC) /pouze Ethernetové adaptéry/..
 • Výkonnost analyzátoru může být ovlivněna výkonností PC (zejména RAM a rychlost procesoru).

Technická specifikace

Datové rychlosti Podporuje Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps a 1Gbps /výkonnost analyzátoru může být omezena výkonností analyzačního PC/
Časové značky Absolutní a relativní časové značky; podmikrosekundové rozlišení.
Síťová rozhraní Používá jakýkoliv síťový adaptér ethernetu kompatibilní s Windows.
Podporované protokoly

Ethernet + TCP/IP: IPV4, IPV6 (včetně ARP, RARP, DHCP/BOOTP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, NBDS, NBNS, NBSS, SMTP, UDP, LLC 802.2, LLDP, NCP);
IBM NetBIOS (sítě Windows), SMB;
Novell NetWare (včetně IPX, SPX, IPX NetBIOS, NPX ROP, IPX RIP, IPX SAP, NCP);
ISO CLNP;
a uživatelsky definované protokoly s doplňkem DecoderScript .


 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.