produkty reseni podpora firma hledej homepage
Audio Expert System
 
Přehled
Princip měření
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » ComProbe BPA 600
 » Přehled pro Bluetooth
Audio Expert System
 

Specifikace

Hlavní funkce Audio Expert System (AES)

Všechny níže uvedené hlavní funkce jsou dostupné v reálném čase i ze záznamu, podle zájmu uživatele:

 »  Rekonstrukce průběhu analogového audio signálu z naměřené protokolové stopy (trace) Bluetooth.

 »  Zobrazení průběhů audio signálu (Waveform).

 »  Poslech audio.

 »  Překryvné zobrazení průběhů bitové rychlosti a jejích odchylek (Bit Rate Variance).

 »  Extrakce a indikace všech zvukově orientovaných událostí (viz níže: Audio, Kodek, Bluetooth):

 • indikace na časové ose souvztažně s průběhem signálu,
 • navíc i tabulkové zobrazení s podrobnostmi každé události.

Všechny výše uvedené informace jsou vzájemně přesně časově synchronizované (zarovnané).

Další funkcí je:

 »  Zobrazení hlavních parametrů a statistik audio (týká se spojení, kodeku, nebo časového úseku).

Ve spojení s analyzátorem BPA600 a software CPAS:

 »  Přechod na přesně odpovídající rámec protokolové stopy (tj. časově synchronizovaně).

AES podporuje dva způsoby měření (z hlediska zjišťování podrobností událostí druhu Audio):

 • režim bez reference: pro měření jakéhokoli přenosu zvuku nebo hlasové komunikace,
 • referenční režim: zdroj přehrává referenční vzor zvuku.

AES umožňuje získat kompletní obraz: přesné spojení informací z audia jak s expertně extrahovanými zvukově orientovanými událostmi, tak se všemi dalšími protokolovými daty Bluetooth. Umožňuje zjistit korelace popř. kauzalitu.

Události Audio

Události audio (režim bez reference) zahrnují:
 • Výpadky audio.
 • Saturace (clipping).
 • Detekce zádrhů (glitch detection).
 • Úrovně intervalů frekvence.
 • Špičková (peak) a průměrná úroveň hlasitosti audia.
Události audio v referenční režimu navíc zahrnují:
 • Fluktuace amplitudy.
 • Neočekávaná doba trvání (duration).
 • Neočekáváný kmitočet (frequency).
 • Neočekávaná fázová změna (phase change).
 • Neočekávána úroveň hlasitosti audia.
 • Nadměrný šum.

Události Kodeků

Zahrnují:

 • Konfigurace kodeku: informace o nastavení.
 • Chyby konfigurace kodeku.
 • Skryté ztráty rámců způsobující ztrátu výstupu.
 • Chyby synchronizace kodeku během zpracování rámců.
 • Chybné hlavičky rámců.
 • Chyby kontrol CRC způsobující porušení dat a chyby.

Události Bluetooth

Zahrnují:

 • Konfigurace a uživatelské chyby AVDTP Multiplexer.
 • Rozšířené konfigurační chyby zabraňující správnému vytvoření spojení.
 • Porušení protokolu L2CAP.
 • Porušení bezpečnosti.
 • Záležitosti validace parametrů příkazů AVDTP.
 • Informace o bitové rychlosti (bit rate) a jejích odchylkách.
 • Vytváření spojení/rozpojení audia v Bluetooth (connects/disconnects).
 • Záležitosti validace hlavičky RTP.
 • Záležitosti rámců a hlaviček druhu Media.
 • Záležitosti integrace AVDTP/AVCTP.
 • Ztráta rámce.

Dekódované kodeky

Audio Expert System podporuje* většinu kodeků používaných v současných aplikacích mobilního audia, včetně:

Streamované audio:
 • SBC (Sub-Band Coding).
 • aptX (CSR proprietární).
 • AAC (Advanced Audio Coding).
Hlas (HFP/HSP):
 • CVSD (Continuously Variable Sloped Delta).
 • mSBC (wideband speech).

* SBC a CVSD jsou podporovány v prvním vydání AES, mSBC bude podporován od počátku r. 2015; všechny ostatní budou podporovány v blízké budoucnosti.

Systémové požadavky

Předpokladem funkce Audio Expert System jsou:

 • instalovaný a spuštěný software CPAS,
 • připojená měřící sonda BPA600.

Pozn.: obě potřebné položky jsou součástí analyzátoru ComProbe BPA 600. Pro systémové požadavky viz dále specifikaci uvedeného analyzátoru.

Obsah balení AES

Audio Expert System se pořizuje jako softwarový modul k platformě software CPAS s licencí vázanou na sondu BPA600.

Premium Maintenance AES

PM pro Audio Expert System nyní běžně platí po stejnou dobu jako PM analyzátoru BPA600, pro nějž byl AES pořízen.

<< Přehled | Princip měření | Specifikace >>

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.