produkty reseni podpora firma hledej homepage
Audio Expert System
 
Přehled
Princip měření
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » ComProbe BPA 600
 » Přehled pro Bluetooth
Audio Expert System
 

Princip měření

Účel AES: řešit potíže zpracování a přenosů audia přes Bluetooth

Přenos zvuku ze smartphonů, tabletů aj. zařízení představuje jedno z hlavních využití klasického Bluetooth, ať již vůči zařízením druhu headset, handsfree nebo reproduktory.

Potíže konverze a přenos audio přes Bluetooth

Vysílající zařízení musí přeměnit svůj zdroj audia (analogový, z celulární sítě, nebo z datového zvukového souboru) a zpracovat jej do některého kodeku, který je podporován protokoly a profily Bluetooth, a to s ohledem na jejich podporu v obou komunikujících zařízeních. Data kodeku jsou následně streamována prostřednictvím protokolů Bluetooth.

Při tomto zpracování, v rámci protokolů a přenosů Bluetooth nebo při zpracování v cílovém zařízení, může dojít k různým chybovým stavům, které mohou mít nežádoucí vliv na kvalitu výsledného prožitku uživatele z přeneseného zvuku.

Pro zkoumání zvuku přenášeného daty v Bluetooth (který může současně přenášet i jiná než zvuková data) je optimální mít jednak reálný pohled na zvuk nebo jeho poslech, jednak možnost časově přesně sladit události nebo chyby zvuku s přenášenými daty a jejich protokoly. Audio Expert System od Frontline je první produkt na trhu, který tuty funkce umožňuje!

Protože aspoň jedno z komunikujících zařízení představuje pro vývojáře nebo testéra běžně černou skříňku, je pro možnost chápání jeho funkce a odhad způsobu zpracování zvuku, popř. možných chyb v nich, optimální být schopen sledovat aspoň všechen jeho datový provoz. AES tento způsob analýzy opět usnadňuje svým zaostřením na zpracování zvukových dat z přenosu i vztahem ke všem datům Bluetooth.

Princip činnosti Audio Expert System

Audio Expert System (AES) v reálném čase prozkoumává zachycená data z přenosu Bluetooth mezi zařízeními DUT1 a DUT2 a vytěžuje z nich zvukové informace.


AES - funkce

AES rekonstruuje v reálném čase audio signál, poskytuje pohled na jeho časový vlnový průběh i možnost poslechu, udává jeho parametry. Dále zachytává a vzájemně synchronizovaně zjišťuje zvukově orientované události tří druhů: Kodek, Audio a Bluetooth.

Současně umožňuje v reálném čase i v záznamu být synchronně navázán na běžnou protokolovou analýzu Bluetooth v analyzátoru ComProbe BPA600, který snímá přenášená data Bluetooth.

Jak měření fyzicky probíhá

Měření je snadno proveditelné. Spusťte software ComProbe, který má pořízen a aktivován modul AES a je k němu připojena snímací sonda BPA600. Snímáním dat z Bluetooth se samočinně spustí i funkce Audio Expert System, které zjišťují přítomnost událostí Audio, Kodeku a protokolu Bluetooth. Tyto události jsou časově zatříděné mezi rámce Bluetooth, které zobrazuje software ComProbe.

Způsob měření s AES

Události Audio, Kodek a Bluetooth jsou graficky zobrazeny v okně náhledu na průběh zvukového signálu v modulu AES (panel Wave form). Zachycený signál může být přehráván i zvukově. Jediným kliknutím na kteroukoli událost se inženýr přenese přímo do odpovídajících rámců Bluetooth, které události odpovídají v posloupnostech rámců Bluetooth (okno Frame Display a další).

Události se zobrazují časově zarovnané v panelu Wave form jak vůči skutečnému průběhu signálu (wave form), tak vůči odchylkám bitové rychlosti.

Pozn. 1: měření s AES je na ovládání tedy zcela stejně snadné jako měření jen s BPA600!

Pozn. 2: AES však poskytuje podstatně vyšší úroveň analýzy na úrovni zvuku, včetně mnoha expertních zjištění získaných z úrovně analýzy vyšších vrstev audio komunikace (z konsekvence mnoha rámců), současně ale zpřístupňuje i všechny podrobnosti a vztahy do protokolů stopy Bluetooth, včetně korelací s mimozvukovými přenosy v Bluetooth. Tím se podstatně zrychluje a zkvalitňuje veškerá analýza přenosů zvuku v Bluetooth.

Měření AES v režimu bez reference (s BPA600 a CPAS)

Nejběžnějším použitím AES je prosté měření jakéhokoli spojení Bluetooth, které obsahuje přenos zvuku a jehož zdroj zvuku není pro účely měření nijak ovlivňován.

Tento režim nevyžaduje vůbec žádný zásah do měřených zařízení.

AES - nereferenční měření

I v režimu bez reference AES provádí valnou většinu svých funkcí (včetně detekcí všech události Kodeku a Bluetooth). Pouze rozsah zjistitelných událostí Audio je omezený (viz specifikaci).

Měření AES v referenčním režimu (s BPA600 a CPAS)

V referenčním měření se zdroji vysílajícímu zvukový signál dá k dispozici referenční audio signál od Frontline a nastaví se tak, aby jej vysílal.

Referenční měření AES s BPA600 a CPAS

Analýza skutečně extrahovaného signálu umožňuje nyní navíc zjistit jak se tento signál liší od očekávaného, tak zjistit příčinu proč se liší. Tato zjištění jsou uživateli poskytována pomocí dalších událostí druhu Audio (viz specifikaci).

<< Přehled | Princip měření | Specifikace >>

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.