produkty reseni podpora firma hledej homepage
ComProbe 802.11
 
Přehled
Koexistenční měření
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » ComProbe BPA 600
 » Přehled pro Bluetooth
ComProbe 802.11 Protocol Analyzer
 

Koexistenční měření 802.11 + Bluetooth

ComProbe 802.11 a BPA 600 koexistence

Měřící sondy BPA 802.11 a BPA 600 v daisy chain

Koexistence rámců dat 802.11 a dat Bluetooth je možná jednou z nejnáročnějších výzev pro vývojáře bezdrátového zařízení.

Znalost přesného časování, velikosti, umístění a kanálu kmitočtů každého rámce je podstatná pro úspěšný vývoj a ladění zařízení, která používají obě technologie.

Pro prohlížení rámců 802.11 společně s Bluetooth v4.0 +HS (klasickým i s low energy) dostačuje nyní propojit analyzátor ComProbe 802.11 s analyzátorem ComProbe BPA 600 pomocí ProbeSync™, technologie Frontline, která umožňuje dvěma nebo více analyzátorům sdílet společné hodiny. Po fyzickém spojení topologie daisy chain můžete vidět nasnímaná dat obou technologií v jediném koexistenčním pohledu.

Protokolový analyzátor ComProbe 802.11 zahrnuje jedinečné vlastnosti, které umožňují koexistenční pohled:

  • přesné informace o rámcích,
  • přesné časové značky,
  • synchronizace a sdílení hodin pomocí techniky ProbeSync.

Koexistenční pohled

Koexistenční pohled je jedním z provozních oken analyzačního software CPAS pro ComProbe 802.11 a ComProbe BPA 600.

Můžete v něm živě prohlížet rámce 802.11 a rámce Bluetooth zároveň a rychle určit a řešit potřebné záležitosti, nebo odstraňovat potíže.

Okno Coexistence View (Koexistence – pohled)

V okně můžete vidět provoz všech tří technik současně:

  • 802.11 (v kanálech pásma 2.4GHz nebo pásma 5GHz),
  • klasické Bluetooth (v kanálech pásma 2.4GHz),
  • Bluetooth low energy (v kanálech pásma 2.4 GHz).

Provoz je představován jak statistikami i provozními grafy propustnosti pro hrubou orientaci, tak časovou osou s pořadím jednotlivých rámců, jejich umístěním v kmitočtových kanálech a barevným odlišením dle druhu techniky rámce.

Časovou osu pohledu lze zjemňovat až na viditelnost jednotlivých rámců. Jednotlivé rámce lze buď prohlížet v samotném okně Coexistence view náhledem Tooltips, anebo je lze zobrazovat plně dekódované v synchronizovaném okně Frame Display.

<< Přehled | Koexistenční měření | Specifikace >>

Vlastnosti a výhody
ProbeSync™ – sdílení společných hodin: technika Frontline pro řadu ComProbe na sychronizaci společných hodin.
Přesné zobrazení: výsledné zobrazení rámců přesně odpovídá času a pořadí jejich výskytu (např. ve vzduchu).
Jednoduché zapojení: propojte dvě nebo více sond pomocí portů ProbeSync (in/out) do kruhu daisy chain.
ProbeSync™ podporují:
- ComProbe BPA 600,
- ComProbe BPA 500,
- ComProbe 802.11 a
- ComProbe HSU.

 

Pro aplikace a řešení
Koexistence Bluetooth a Wi-Fi (802.11). Spojením ComProbe BPA 600 a ComProbe 802.11 přes ProbeSync™.

Koexistence Bluetooth ve vzduchu s HCI (HSU).
Spojením ComProbe BPA 600 a ComProbe HSU přes ProbeSync™.

 

ProbeSync
 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.